Tietosuojaseloste

Päivitetty 28.11.2019

Rekisterinpitäjä

Sivuteollisuus Oy (Y-tunnus: 2289437-5)

Käyntiosoite:
Finlaysoninkuja 3, 3. krs
33210 Tampere

Postiosoite:
Korkeakoulunkatu 7, 8. krs
33720 Tampere

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sivuteollisuus Oy
Jari Ratinen
myynti@sivuteollisuus.fi
+358 40 545 4471

Rekisterin nimi

Sivuteollisuus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja lähinnä asiakkuuksien hallintaan liittyvistä syistä, joita voivat olla esimerkiksi palveluiden tuottaminen ja toimittaminen, laskutus, perintä, reklamaatioiden käsittely, asiakastuki ja palautepyynnöt. Voimme kerätä ja käsitellä henkilötietoja lisäksi oman markkinointiviestintämme tarkoituksiin lain sallimissa rajoissa. Joissakin tapauksissa saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietojasi myös lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, esimerkiksi kirjanpitoa ja viranomaisia varten.

Tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi vain sinun parhaaksesi!

Rekisterin tietosisältö

Voimme tallentaa henkilön perustietoja, joita voivat olla esimerkiksi nimi, titteli, työpaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite. Lisäksi voimme tallentaa tiedot tilatuista palveluista / kiinnostuksen kohteista, tilattujen palveluiden toimittamisesta, annetusta palautteesta ja laskutustiedoista. Joissakin tapauksissa myös henkilön IP-osoite voi olla rekisteröitynä. Lue lisää evästeiden kautta keräämistämme tiedoista.

Henkilön suostumuksella voimme kerätä ja käsitellä myös muita tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöiltä itseltään esimerkiksi kotisivujen lomakelähetysten sekä sähköpostiyhteydenottojen ja soitettujen puheluiden kautta. Emme tallenna puheluita, mutta numero saatetaan tallentaa puhelimeen ja antamiasi tietoja kirjoittaa ylös. Lisäksi voimme rekisteröidä tapahtumissa/tapaamisissa ja Sivuteollisuuden muussa toiminnassa saadut henkilötiedot. Joitakin tietoja saamme sivustomme käyttämien evästeiden kautta – niistä voit lukea lisää täältä.

Voimme hankkia tietoja myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä muista julkisista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme henkilötietoja vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osin kolmansille osapuolille palveluidemme toimivuuden ja laadun säilyttämiseksi. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksia varten ilman henkilön antamaa kirjallista lupaa.

Voimme luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille myös Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Saatamme siirtää tietoja joissakin tilanteissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, sillä osa käyttämistämme pilvipalveluista voi sijaita näiden alueiden ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirto tehdään EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen tai että siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisterin tietoihin on pääsy Sivuteollisuuden omistajalla ja työntekijöillä, jotka niitä työssään tarvitsevat. Tiedot on suojattu käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen avulla sekä, palomuurilla, virustorjunnalla että SSL:llä alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella niiden käyttötarkoituksen ja tilanteen mukaan. Säilytysajat ovat kuitenkin aina kohtuulliset, eikä meillä ole tarve säilyttää toimintamme kannalta tarpeettomia tietoja. Myös lainsäädäntö (mm. kirjanpitolaki) saattaa pakottaa meitä säilyttämään joitakin henkilötietoja määrätyn ajan.

Poistamme tiedot myös rekisteröidyn pyynnöstä.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen myynti@sivuteollisuus.fi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnöt tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen myynti@sivuteollisuus.fi. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa sähköpostissa, mitä tietoja hän haluaa itsestään päivittää ja antaa samalla oikeat tiedot.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Poistamme tiedot rekisteristä henkilön vaatimuksesta tai ammatillisen vastuualueen muuttuessa. Viestintärekisteristä poistuminen tapahtuu lähettämällä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen myynti@sivuteollisuus.fi.

 

Huomioithan, että jos et anna meille henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme luultavasti voi palvella sinua ja toimittaa haluamiasi tuotteita/palveluita.